In deze video leg ik je mijn model uit: het Ondernemersfundament. Als het fundament in je bedrijf op orde is, kun jij je richten op wat jij te doen hebt: het beter helpen van jouw klanten. En ook meer klanten helpen.